De spelende kerk omslag groot

Voor iedereen die zich afvraag wat de rol van de kerk in de samenleving is of kan zijn. Mijn overtuiging: als kerken als echte geloofsgemeenschappen gaan functioneren in de omgeving, dan leidt dat tot bloei van de kerk en de buurt.

Het doel van deze site is inspireren tot spelen. Binnen deze site zijn daarvoor drie mogelijkheden.

1. Meer informatie over het boek

2. Artikelen en blogs

3. Informatie over workshops en inspiratiesessies voor kerken.