Voor kerken

Na het lezen van de blog of het boekje zin om door te praten. Dat kan. Denk bijvoorbeeld aan een inspiratiesessie voor kerken- of oudstenraad of aan een workshop of lezing voor je gemeente. Graag werk ik mee.

Welke vragen?plaatje goot500

 • Wat is een spelende kerk en waarom zou onze kerk dat moeten zijn?
 • Wat nut ons de geloofsgemeenschap?
 • We willen wel wat met de buurt, maar hoe pak je zoiets aan?
 • Wat kunnen we leren van kerken uit Afrika en Latijns-Amerika?
 • Hoe breng je wat leven in de kerkelijke brouwerij?

Wat kan en wil ik doen?

 • Ik ben geen theoloog, maar een socioloog. Een bijdrage in welke vorm dan ook zal zijn om vanuit de sociologie en mijn eigen onderzoek Nederlandse kerken een spiegel voor te houden en te voeden met inspirerende voorbeelden.
 • Ik houd van prikkelen en uitdagen, van het gesprek aangaan en vormen zoeken om mensen  met hoofd en hart te betrekken bij een onderwerp. Onder het motto ‘practice what you preach’ geef ik de voorkeur aan een speelse ontmoeting boven een doorwrochte lezing van drie kwartier.dansend meisje
 • Ik ben geen trainer of coach. Graag trek ik zaken los en reflecteer ik op processen binnen een gemeenschap. Maar ik ben niet degene die een gemeente van stap tot stap begeleid.
 • Ik houd van genade. Maar net als Bonhoeffer ben ik niet zo’n voorstander van goedkope genade. Als ik een bijdrage lever, dan is dat niet gratis. De prijs is afhankelijk van de hoeveelheid voorbereiding en de setting.

Sinds 1 oktober werk ik voor een nieuw te vormen expertisecentrum van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarmee kunnen ideeën rond de spelende kerk ook beter ingebracht worden in begeleiding, training en advies.

Nog steeds interesse? Dan kun je contact opnemen via cvisser@praktijkcentrum.org.

Een greep uit mijn bijdragen.

 • Gemeenteavond voor Bronkerk (PKN) Ugchelen, najaar 2016
 • Workshop ‘Spelen’ op diakendag GKV/CGK/NGK, voorjaar 2016
 • Videocollege “Christenen zijn net mensen‘ voor AKZPlus i.s.m. ForumC. November 2015
 • Seminar “Hoezo rijk in God” op New Wine conferentie. Juli 2015
 • Prikkelende lezing “Ik wou dat ik twee hondjes was” voor congres “Kerk onderweg naar morgen, diaconaat en discipelschap in een veranderende samenleving. Oktober 2014
 • Tedtalk “Wees je boodschap” voor Tear Goot500. November 2013