Over mij

Ik ben Cors Visser (1976) en heb een  interesse in zaken op het raakvlak van geloof en samenleving. In het dagelijks leven werk ik als directeur van ForumC, een forum voor geloof wetenschap en samenleving. In november 2013 promoveerde ik op het proefschift In de gunst bij het hele volk, religie, evangelicalen en de civil society.
Twee jaar later schreef ik naar aanleiding van dat onderzoek een boekje met wat kerken kunnen opsteken EH - Cors Visser-0002964uit dergelijk onderzoek: De spelende kerk, hoe geloofsgemeenschappen de wereld veranderen.

Momenteel volg ik een master Missionaire gemeente om me ook theologisch meer te verdiepen in het waarom, hoe en wat van geloofsgemeenschappen.

Foto: EH Amersfoort